Privacy

Verwerking van persoonsgegevens van de bezoekers van onze website

Persoonsgegevens van de bezoekers van onze website worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

  • Evaluatie, (technische) analyse en online dienstverlening

Grondslag voor het verwerken van deze persoonsgegevens is:

  • Dat dit noodzakelijk is voor het behartigen van de gerechtvaardigde belangen van Obs de Trampoline. (het optimaliseren en verbeteren van de online dienstverlening)

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Obs de Trampolinede volgende persoonsgegevens van u verwerken:

  • Uw IP-adres
  • Gegevens over uw activiteiten op onze website
  • Gegevens over uw Internetbrowser en apparaat-type
  • Uw locatiegegevens

Uw persoonsgegevens worden door ons opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode dat dit noodzakelijk is om het hierboven genoemde doel te realiseren en in ieder geval niet langer dan één jaar.