Vakanties

Voor alle scholen van Onderwijsstichting MOVARE -dus ook voor onze school- geldt de vakantieregeling Zuid- en Midden-Limburg, zoals deze is opgesteld door de Initiatiefgroep Vakantieregeling 2017-2018 en vastgesteld door het College van Bestuur na verkregen positief advies van de GMR.

Zomervakantie 2019
vrijdag 5 juli tot en met vrijdag 16 augustus 2019

Studiedagen
woensdag 25 september 2019 t/m vrijdag 27 september 2019; Alle kinderen hebben dan vrij

Herfstvakantie
Maandag 14 t/m vrijdag 18 oktober 2019

Kerstvakantie
Vrijdag 20 december 2019 tot en met vrijdag 3 januari 2020

Carnavalsvakantie
maandag 24 februari tot en met vrijdag 28 februari 2019

Pasen
maandag 13 april 2020

Meivakantie
maandag 20 april tot en met vrijdag 1 mei 2019

Studiedag
maandag 4 mei 2020; Alle kinderen hebben dan vrij

Bevrijdingsdag
dinsdag 5 mei 2020

Hemelvaart
donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei 2020

Pinksteren
maandag 1 juni 2020

Zomervakantie 20120
vrijdag 10 juli tot en met vrijdag 21 augustus 2020

Vrije middagen
donderdag 19 december 2019 om 12.15 uur, vrijdag 21 februari 2020 (carnaval) en donderdag 9 juli 2020 (einde schooljaar) beide om 12.00 uur