Schooltijden

Onze school werkt met een continurooster, hetgeen betekent dat de leerlingen tussen de middag op school overblijven. Aan dit overblijven zijn geen kosten verbonden. De lestijden zijn als volgt:

Voor groep 1
maandag en dinsdag 08.30 – 14.45 uur
woensdag t/m vrijdag 08.30 – 12.15 uur

Voor groep 2, 3 en 4
maandag, dinsdag en donderdag 08.30 – 14.45 uur
woensdag en vrijdag 08.30 – 12.15 uur

Voor groep 5 t/m 8
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 08.30 – 14.45 uur
woensdag 08.30 – 12.15 uur