Ouders

Hulp van ouders

We zijn ervan overtuigd dat de opvoeding van het kind een gezamenlijke taak is van ouders en school.
De school– en thuissituatie moeten zoveel mogelijk op elkaar worden afgestemd.
Dit willen we bereiken door nauw contact en een goede band te onderhouden met ouders. Ouders zijn vrij om de school vóór 8.30 uur of na 14.45 uur binnen te lopen met vragen en opmerkingen. Natuurlijk kunt u ook een afspraak maken.
Ouders hoeven niet te wachten op gesprekken die vast in het schooljaar staan gepland.
Leerkrachten bij ons op school stappen doorgaans zelf naar de ouders toe om informatie door te geven.
Wij waarderen ook dat ouders participeren in allerlei activiteiten binnen school, van het begeleiden van groepjes in de klas tot en met het actief betrokken zijn bij activiteiten in de wijk. U kunt als ouder zelf aangeven bij welke activiteiten u graag zou willen meehelpen.
Een goede samenwerking tussen school en thuis bevordert het welbevinden van het kind en optimaliseert zijn ontwikkeling.

Wat verwacht de school van ouders?

Het is uw goed recht te eisen dat uw kind optimaal onderwijs ontvangt. De school maakt gebruik van alle haar ten dienst staande middelen om optimaal onderwijs te kunnen geven. Dit lukt echter pas als u als ouders meewerkt om optimale randvoorwaarden te scheppen die absoluut noodzakelijk zijn om met goed resultaat onderwijs aan onze school te kunnen volgen.

Daarom een paar vragen van ons aan u:
• Speelt u met uw kinderen of geeft u uw kind alleen maar speelgoed?
• Welk speelgoed geeft u uw kind en speelt u dan samen ermee?
• Heeft uw kind voldoende nachtrust?
o Groep 1 t/m 4: 12 uur
o Groep 5 en 6: 11 uur
o Groep 7 en 8: zeker 10 uur
• Let u voldoende op de voeding en dan met name op het aantal snoepmomenten?
• Treft u corrigerende maatregelen? Doet u dat consequent? Wordt deze lijn ook doorgetrokken naar de oppas of andere verzorgers?
• Bent u consequent in uw handelen of hanteert u ruime marges?
• Wat doet u om uw kind beter geconcentreerd te krijgen? Werkt u daar actief aan door middel van spel?
• Hoe zit het met TV kijken en computeren? Bepaalt u tijdstip, duur en inhoud?
• Is er binnen het gezin voldoende tijd om veel dingen samen te doen?
• Hanteren we de juiste fatsoens– en omgangsvormen?
• Hoe staat het met orde en netheid? Wordt kinderen geleerd wat deze woorden inhouden? Ruimen ze daadwerkelijk hun eigen spullen op? Wordt daar een systeem bij aangeleerd en gebeurt dit consequent?
• Als beide ouders werken is de taak van de oppas heel belangrijk. Hoe spreek ik dingen door? Denkt de oppas in dezelfde kaders?
• Is er bij eenoudergezinnen een goede omgangsregeling getroffen, waardoor de kinderen evenwichtig en rustig kunnen opgroeien?
• Hoe is uw betrokkenheid bij het hele schoolse gebeuren?