Euregioschool

Duits in de basisschool....Waarom?

Op basis van de ligging van de Euregio Maas-Rijn biedt dit gebied veel mogelijkheden wat het leren van taalkundige en culturele vaardigheden betreft. Echter de Euregio verlangt ook competenties die buiten dit gebied minder van belang zijn. Voor veel leerlingen van de Euregio is het heel normaal om in het buurland naar de bioscoop te gaan, te gaan winkelen of te gaan stappen. Een studie of het zoeken van een baan in het buurland is echter veel minder voor de hand liggend. Naast praktische redenen zoals loonverschillen, blijken onder andere ook een gebrek aan talenkennis en te weinig culturele kennis belangrijke redenen hiervoor te zijn.
De leerlingen komen tegenwoordig overal Engels tegen en ze komen zeer zelden meer in aanraking met Duits. Vroeger hadden we niet zo’n breed scala aan TV zenders en keek je als kind vaak naar Duitse TV programma’s en zo kwam je in aanraking met de Duitse taal. Sinds twee jaar geven we daarom de leerlingen van de bovenbouw 1x per week Duits. In de onder – en middenbouw krijgen de kinderen ongeveer 1x per maand Duitse les met behulp van het computerprogramma Elena, Duitse voorleesboeken en Duitse tekenfilmpjes. De leerlingen hoeven natuurlijk niet vloeiend Duits te spreken, maar het aanbieden van woorden en zinnen in verhaalvorm gaat prima. Dus geen vervelende grammaticalessen. Vooral de leerlingen die in Limburg wonen kunnen later werk zoeken in Duitsland. We grenzen aan Duitsland. Als we de leerlingen vroeg met Duits in aanraking laten komen, is de overstap naar Duits leren op het voortgezet onderwijs niet meer zo groot. In het voortgezet onderwijs bieden ze daar dan weer extra Duits aan.
Onze school heeft twee gecertificeerde leerkrachten namelijk Ingo Johnen en Ariane Verschuure. Deze leerkrachten hebben een cursus Duits gevolgd en deze goed doorlopen. De Duitse les in de bovenbouw wordt dus gegeven door leerkrachten die hiervoor bevoegd zijn.
We gebruiken het computerprogramma Elena en kopieerklappers voor Duits. Deze klappers zijn ingedeeld in thema’s die je als leerkracht kunt volgen en gebruiken. Er wordt veel gewerkt met werkbladen. De methodes worden naast elkaar gebruikt. Het computerprogramma is voor alle kinderen van de basisschool, dus vanaf groep 1 t/m 8. Dit computerprogramma is heel speels opgebouwd. Kinderen komen spelenderwijs aan de hand van spelletjes, liedjes en verhaaltjes in aanraking met Duitse woorden. Deze worden dan besproken en herhaald.
Om over grenzen heen te stappen moet men grenzeloos denken. Dit denken verlangt een bepaalde houding, kennis en verschillende competenties. Deze worden in begrippen als Euregiocompetentie (beroepsopleiding) of Euregioschool respectievelijk Euregioprofiel (basisschool) samengevat. Anders dan de naam doet vermoeden is de Euregioschool geen school in de eigenlijke zin van het woord. Ze staat voor een aanpak die de samenwerking met een partnerschool in het buurland systematisch probeert te integreren in het taalonderwijs. Door het buurtaalonderwijs te combineren met een uitwisseling krijgt het buurtaalleren voor de leerlingen een dimensie die in het traditionele taalonderwijs vaak ontbreekt: authentieke, levensechte communicatie.
Onze school heeft ook een Partnerschule in Alsdorf. Met deze school hebben we twee uitwisselingen gehad. De leerlingen van groep zes zijn vorig schooljaar naar Alsdorf geweest. In het begin verloopt zo’n uitwisseling natuurlijk een beetje stroef. Op een speelse manier communiceren de leerlingen met elkaar. Dit schooljaar zijn de leerlingen uit Alsdorf naar onze school toegekomen en hebben we met beide scholen mee gedaan aan een prijsvraag speciaal voor de Euregioscholen.