Kanjerschool

Kanjertraining

Kanjertraining

In de basisgroep wordt veel aandacht geschonken aan de sociaal- emotionele ontwikkeling. De kinderen leren om te praten over gevoelens, leren voor elkaar op te komen en respect te hebben voor elkaar, zowel in de dagelijkse gang van zaken als in rollenspel (drama).
Om de sociaal-emotionele ontwikkeling van alle leerlingen te kunnen volgen, gebruiken wij het Kanjervolg- en adviessysteem behorende bij onze Kanjertraining (www.kanjertraining.nl). In iedere groep wordt de werkwijze vanuit de Kanjertraining toegepast. We willen zorgen voor een goed pedagogisch klimaat op school en richten ons op het vergroten van de sociale vaardigheden en het oplossend vermogen van onze kinderen.
Het belangrijkste doel van de kanjertraining is dat een kind positief over zichzelf en de ander leert denken. Het gevolg is dat het kind minder last heeft van sociale stress.
De training geeft de kinderen handvatten in sociale situaties en daardoor komt tijd en energie vrij. De doelen zijn: geven van kritiek, het leren omgaan met kritiek, het ervaren wat de gevolgen zijn van je eigen gedrag, leren kiezen en bij je besluit blijven. Al deze vormen kunnen zeer direct en confronterend zijn, maar ze werken wel degelijk.
Kanjertraining is ook voor kinderen die de moed hebben te erkennen dat ze er niet helemaal bij horen. De training is er voor kinderen die sociaal onhandig zijn, agressief, verlegen, te afhankelijk, voor een kind dat niets serieus neemt en voor een kind dat het gewoon slecht getroffen heeft.
Na de kanjertraining kunnen kinderen zich meestal beter concentreren op school en behalen betere resultaten.
De kanjertraining heeft niet als doel kinderen braaf te krijgen of beter te maken, het is geen opvoedkundig programma.
Bij de kanjertraining horen vijf duidelijke afspraken die steeds weer terug komen.

Deze afspraken zijn:
• we vertrouwen elkaar
• we helpen elkaar
• niemand speelt de baas
• niemand lacht uit
• niemand doet zielig

De kanjertraining bij ons op school kan worden gegeven van de kleuters tot aan de bovenbouw en bestaat uit een aantal lessen met steeds een eigen thema, aan het einde van de cursus krijgen de kinderen een diploma. De ouders kunnen ook bij de training worden betrokken.