Welkom op Obs de Trampoline

Onze school is een openbare basisschool die werkt met een aantal principes van het Jenaplanonderwijs. Op onze school heerst een positieve schoolcultuur waarin hoge ambities en het werken in een goede relationele sfeer onze speerpunten zijn. Wij zijn een school waar prima prestaties geleverd worden door oog te hebben voor de veelheid aan talenten en mogelijkheden van leerlingen. Een voorwaarde is dan ook dat de omgeving uitdagend en veilig moet zijn. Uiteraard is het van wezenlijk belang dat onze leerlingen het naar hun zin hebben en zich thuis voelen op school. Je kunt nog zo’n uitgekiende organisatie bedenken: als kinderen de leerstof saai vinden, heeft het allemaal geen effect. Op een school die uitgaat van enkele pijlers van het Jenaplanonderwijs, wordt dan ook gebruik gemaakt van een doordachte volgorde van activiteiten, waardoor de schooldagen vol afwisseling zijn. Een school op basis van Jenaplanprincipes komt aardig in de buurt van de gedachte ‘zonder relatie geen prestatie’ (Stevens, 2015). In de ochtenduren leren en werken wij in cursusgroepen. In de middaguren zitten kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar in een groep. Het doorbroken jaarklassensysteem zorgt ervoor dat leerlingen van verschillende leeftijden al samenwerkend, met en van elkaar kunnen leren.

Dit, en het feit dat wij een Kanjerschool zijn, draagt bij aan een ontwikkeling waarin leerlingen hun zelfstandigheid kunnen ontplooien en leren respectvol met hun omgeving om te gaan. Wij zijn de laatste jaren druk bezig geweest om onze school in te richten als een lerende organisatie. Dit houdt onder meer in dat er een omgeving wordt gecreëerd waarin mensen voortdurend van en met elkaar kunnen leren. De leerlingen worden systematisch in hun ontwikkeling gevolgd, waarbij de leerstof zoveel mogelijk wordt aangepast aan het niveau van de individuele leerling. Wij als school vinden het belangrijk dat wij de kinderen meer bieden dan alleen maar het bijbrengen van kennis. Het is belangrijk dat wij kinderen bij de hand nemen en hun helpen bij hun ontwikkeling in de maatschappij. Als Euregioschool dragen wij dit zeker uit. Elke dag komen er veel vragen en nieuwe uitdagingen op ons pad. De grootste uitdaging is de kans om de school in te richten als een plaats waar het fijn is om te leren, te werken en te spelen, zowel voor de kinderen, de leerkrachten en de ouders. Wij vinden het dus erg belangrijk dat de kinderen zich prettig voelen en dat de ouders zich betrokken voelen bij de school.